Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 115. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. Preuzmi (docx, 13 KB)
document 114. Plan savjetovanja s javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (doc, 86 KB)
document 113. Plan brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 44 KB)
document 112. Plan o dopunama Plana klasifikacijskih oznaka Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 111. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2023. Preuzmi (docx, 13 KB)
document 110. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2022. Preuzmi (docx, 13 KB)
document 109. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (docx, 16 KB)
document 108. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održa Preuzmi (docx, 14 KB)
document 107. Zakljucak o visini jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojega je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje Preuzmi (docx, 13 KB)
document 106. Zakljucak o cenzusu za ostvarivanje i visini novčane pomoći za sufinanciranje smještaja u domove za starije i nemoćne osobe u 2023. godini Preuzmi (docx, 13 KB)
document 105. Zaključak o provedbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane KKŽ za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica Preuzmi (docx, 14 KB)
document 104. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona te radne odjeće i obuće Preuzmi (doc, 28 KB)
document 103. Zaključak-Suglasnost financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 102. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji_II.izmjene i dopune Financijskog plana Preuzmi (docx, 12 KB)
document 101. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko Križevačke Županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document 100. Zaključak o povjeravanju poslova izrade III.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete Preuzmi (docx, 15 KB)
document 99. Zaključak o povjeravanju poslova izrade V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve Preuzmi (docx, 15 KB)
document 98. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Profesor Blaž Mađer Novigrad Podravski iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document 97. Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta Responsible Green Destination Amazon of Europe Preuzmi (docx, 15 KB)
document 96. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Preuzmi (docx, 22 KB)