Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 105. Zaključak o provedbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane KKŽ za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te otkup junica Preuzmi (docx, 14 KB)
document 104. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona te radne odjeće i obuće Preuzmi (doc, 28 KB)
document 103. Zaključak-Suglasnost financijski plan PORE Regionalne razvojne agencije za 2023 godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 102. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji_II.izmjene i dopune Financijskog plana Preuzmi (docx, 12 KB)
document 101. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko Križevačke Županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document 100. Zaključak o povjeravanju poslova izrade III.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete Preuzmi (docx, 15 KB)
document 99. Zaključak o povjeravanju poslova izrade V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve Preuzmi (docx, 15 KB)
document 98. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Profesor Blaž Mađer Novigrad Podravski iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document 97. Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta Responsible Green Destination Amazon of Europe Preuzmi (docx, 15 KB)
document 96. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Preuzmi (docx, 22 KB)
document 95. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 161 KB)
document 94. Dodatak VII Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 29 KB)
document 93. Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Preuzmi (docx, 12 KB)
document 92. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 91. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Udruzi P.i.n.k. life Preuzmi (docx, 15 KB)
document 90. Pravilnik o vinskim cestama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 79 KB)
document 89. Zaključak o kupnji cijelog suvlasničkog dijela Grada Koprivnice na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 1849, kčbr. 242935 i zk.ul.br. 4949, kčbr. 25552, sve u K.O. Sigetec Preuzmi (docx, 20 KB)
document 88. Zaključak o povjeravanju poslova izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac Preuzmi (docx, 15 KB)
document 87. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu radova uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na kčbr.662/1 i 662/3 k.o. Koprivnički Ivanec Preuzmi (docx, 17 KB)
document 86. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 36 KB)