Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 56. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 55. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 54. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 53. Odluka o raspisivanju natječaja VI 139 Sveti Ivan Žabno Preuzmi (docx, 154 KB)
document 52. Odluka o raspisivanju natječaja VI 138 Bukovje Preuzmi (docx, 154 KB)
document 51. Odluka o raspisivanju natječaja VI 137 Veliki Raven Preuzmi (docx, 154 KB)
document 50. Odluka o raspisivanju natječaja VI 136 Carevdar Preuzmi (docx, 154 KB)
document 49. Odluka o raspisivanju natječaja VI 134 Gregurovec Preuzmi (docx, 154 KB)
document 48. Odluka o raspisivanju natječaja VI 133 Marinovec Preuzmi (docx, 154 KB)
document 47. Odluka o raspisivanju natječaja VI 132 Kalnik Preuzmi (docx, 154 KB)
document 46.Odluka o raspisivanju natječaja VI 131 Mali Kalnik Preuzmi (docx, 154 KB)
document 45. Odluka o raspisivanju natječaja VI 101 Križevci Preuzmi (docx, 153 KB)
document 44. Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 43. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 56 KB)
document 42. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona te radne odjeće i obuće Preuzmi (docx, 20 KB)
document 41. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Adopting electric mobility in underserved rural and remote MED areas - RuralMED Mobility” Preuzmi (docx, 18 KB)
document 40. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 16 KB)
document 39. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 38. Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2025. za 2023. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 37. Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini Preuzmi (docx, 15 KB)