Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 26 KB)
document 7. Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 24 KB)
document 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 51 KB)
document 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu javnoj ljekarničkoj ustanovi Ljekarne Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2022. godinu Preuzmi (doc, 31 KB)
document 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Akcijskog plana sprječavanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2024. za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 14. Zaključak o usvajanju Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini Preuzmi (docx, 26 KB)
document 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 16. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu Preuzmi (docx, 24 KB)
document 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 18. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Programa 1082 Međunarodna suradnja za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 19. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja programa Aktivnosti 100208: Županija prijatelj djece Preuzmi (docx, 14 KB)
document 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Programa unapređenja vatrogastva i Programa zaštite i spašavanja za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 340 KB)
document 22. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 23. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provođenja programa „EU projekti“ za 2022. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)
document 24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu Preuzmi (docx, 25 KB)
document 25. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 2022. godinu Preuzmi (doc, 31 KB)