Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1.Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
pdf 2.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (pdf, 2.57 MB)
document 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 4. Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju službenog glasila Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 20 KB)
document 5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (doc, 36 KB)
document 6. Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana razvoja tematskih staza na podravsko-prigorskom području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf 6.1. Akcijski plan razvoja tematskih staza na podravsko-prigorskom području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (pdf, 13.46 MB)
document 7. Odluka o sklapanju I Aneksa Ugovora br. 271/15 o osnivanju prava građenja Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. 3. Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 20 KB)
document 9. Zaključak o davanju suglasnosti na odluke o izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe Preuzmi (docx, 106 KB)
document 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu Preuzmi (docx, 18 KB)
document 11. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 12. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vodno i komunalno gospodarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 14. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 15. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 16. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 17. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 18. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Ljekarni Koprivnica o uvođenju sustava za upravljanje skladištem Preuzmi (docx, 105 KB)