31.10.2022.

Postupak javne nabave - Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.10.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0043403. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 21.11.2022., 9:00 sati.

Više informacija

  • Početak natječaja: 31.10.2022.
  • Završetak natječaja: 21.11.2022.
Pročitano 413 puta