29.12.2022.

Postupak javne nabave - Materijal i sredstva za čišćenje za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2023.-2024. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.12.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0051688. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 18.1.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1835 puta