12.07.2023.

Usluga izrade promotivnih materijala za projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu - grupa 2

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 12.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/ 0BP-02686 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 20.7.2023., 09:00 sati.

Pročitano 1275 puta