01.12.2023.

Postupak jednostavne nabave - Računala i računalna oprema - ponovljeni postupak

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 1.12.2023. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-04203. Rok za dostavu ponuda je 11.12.2023., 9:00 sati.


Pročitano 671 puta