08.03.2022.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš na okoliš eksploatacije ugljikovodika na budućem eksploatacijskom polju „Severovci“, nositelja zahvata INA-Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

document Obavijest o javnoj raspravi

pdf Informacija Severovci

archive Netehnički sažetak

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročitano 931 puta