Odaberi Toggle Title Preuzmi
pdf 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (pdf, 3.02 MB)
document 3. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama KKŽ Preuzmi (docx, 18 KB)
document 2. Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke Preuzmi (docx, 21 KB)
document 4. Odluka o mrtvozorstvu Preuzmi (docx, 28 KB)
document 5. Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3719 k.o. Đurđevac I vlasništvo KKŽ na Grad Đurđevac Preuzmi (doc, 50 KB)
document 6. Zaključkak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovanja zemljišta Preuzmi (docx, 13 KB)
document 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica o kupnji zemljišta Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja KKŽ u Đurđevcu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 9. Zaključak o proširenju djelatnosti Ljekarne Križevci Preuzmi (docx, 15 KB)
document 10. Zaključak o proširenju djelatnosti Ljekarne Koprivnica Preuzmi (docx, 15 KB)
document 11. Donošenje Izmjene i dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) KKŽ Preuzmi (docx, 16 KB)
document 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 21 KB)
document 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ s aktivnostima zaštite održavanja očuvanja promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-kr Preuzmi (docx, 22 KB)
document 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2021. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)
document 19.1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2021. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 19.2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskim rezultatima Doma zdravlja KKŽ za 2021. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)