Toggle Title Preuzmi
document KATALOG AKATA Preuzmi (docx, 153 KB)
pdf Prethodna ocjena za zahvat izgradnje zahvat izgradnje šumske ceste G.J. “Novigradska planina – odjel 19 na području Grada Koprivnice Preuzmi (pdf, 333 KB)
pdf Prethodna ocjena za zahvat izgradnje zahvat izgradnje šumske ceste G.J. “Novigradska planina – odjel 12 na području Grada Koprivnice Preuzmi (pdf, 332 KB)
pdf Prethodna ocjena za zahvat izgradnje vikendice na jezeru Čingi – Lingi na području Općine Molve Preuzmi (pdf, 325 KB)
pdf Prilog 1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KKŽ za 2023. Preuzmi (pdf, 1.43 MB)
pdf Vodič kroz srednje škole 2024./2025. Preuzmi (pdf, 8.32 MB)
document 33. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine označene kao kčbr. 1047/2 u zk. ul. br. 45 K.O. Koprivnica Preuzmi (docx, 24 KB)
document 32. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost Županijske skupštine Koprivničko-križevačke žu Preuzmi (docx, 17 KB)
document 31. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 30. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 29. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa udruga građana za 2023. godinu Preuzmi (docx, 17 KB)
document 28. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2023. godini Preuzmi (docx, 18 KB)
document 27. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2023. godini Preuzmi (docx, 17 KB)
document 26. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu Preuzmi (docx, 19 KB)
document 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2023. godinu Preuzmi (docx, 17 KB)
document 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Ljekarne Križevci Preuzmi (docx, 15 KB)
document 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Ljekarni Koprivnica Preuzmi (docx, 16 KB)
document 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)