Toggle Title Preuzmi
document 70. Dopuna i izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini. Preuzmi (doc, 31 KB)
document 69. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Preuzmi (doc, 32 KB)
document 68. Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini Preuzmi (doc, 90 KB)
document 67.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 66. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 65. Rješenje o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 15 KB)
document 64. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu sredstava Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 63. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provjeru uvjeta poziva A100193 Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 62. Odluka o uvjetima i kriterijima dodjele potpora za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2022. godini Preuzmi (doc, 167 KB)
document 61. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Prilika za sve 5“ Preuzmi (docx, 17 KB)
document 60. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju međunarodnih projekata organizacija civilnog društva Preuzmi (docx, 18 KB)
document 59. Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju izrade dokumentacije za pripremu EU projekata Preuzmi (docx, 14 KB)
document 58. Plan o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (doc, 49 KB)
document 57. Odluka o proglašenju prirodne nepogode tuča na području Općine Gola Preuzmi (doc, 71 KB)
document 56. Odluka o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 35 KB)
document 55. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 28 KB)
document 54. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednikace i članovačlanica Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
document 53. Odluka o proglašenju prirodne nepogode tuča na području Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Gola, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Legrad, Općine Peteranec I Općine Rasinja Preuzmi (docx, 12 KB)
document 52. Zaključak o davanju suglasnosti PORA-i Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije za izvođenje radova Preuzmi (docx, 13 KB)
document 51 Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije utjecaja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevač Preuzmi (docx, 17 KB)