Toggle Title Preuzmi
pdf Rješenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat sanacije štete od poplava na obali jezera Šoderica, Općina Legrad Preuzmi (pdf, 1.71 MB)
document 101. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 100. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Koprivnica iz reda osnivača Preuzmi (doc, 51 KB)
document 99. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Prilika za sve 6“ Preuzmi (docx, 17 KB)
document 98. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika/ce i članova/članica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 97. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 96. Odluka o deficitarnim zanimanjima na području Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2023./2024. Preuzmi (docx, 15 KB)
document 95. Odluka o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2023./2024. Preuzmi (docx, 17 KB)
document 94. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/139 – „Sveti Ivan Žabno“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 93. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/138 – „Bukovje“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 92. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/137 – „Veliki Raven“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 91. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/136 – „Carevdar“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 90. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/135 – „Veliki Potočec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 89. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/134 – „Gregurovec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 88. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/133 – „Marinovec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 87. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/132 – „Kalnik“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 86. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/131 – „Mali Kalnik“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 85. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/101 – „Križevci“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 84. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općine Molve, Općine Novo Virje i Općine Podravske Sesvete Preuzmi (doc, 28 KB)
document 19. Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza Preuzmi (docx, 16 KB)