05.01.2022.

Postupak javne nabave - Uredski materijal i papir za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 5.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0043956 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.1.2022., 10:00 sati.


Pročitano 940 puta