17.01.2022.

Postupak javne nabave - Higijenski materijal za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 17.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0001792 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4.2.2022., 09:00 sati.


Pročitano 798 puta