15.03.2023.

Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Pročitano 111 puta