12.05.2023.

Javna nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar zaštite i spašavanja (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Pročitano 83 puta