Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1.1. Odluka o proglašenju Počasnog građanina KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.2. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za životno djelo Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.3. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.4. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za doprinos ugledu i promociji KKŽ Preuzmi (docx, 22 KB)
document 1.5. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za doprinos ugledu i promociji KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.6. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za iznimno postignuće u protekloj godini Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.7. Odluka o dodjeli Nagrade KKŽ za iznimno postignuće u protekloj godini Preuzmi (docx, 22 KB)
document 1.8. Odluka o dodjeli Zahvalnice KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.9. Odluka o dodjeli Zahvalnice KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.10. Odluka o dodjeli Zahvalnice KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.11. Odluka o dodjeli Zahvalnice KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 1.12. Odluka o dodjeli Zahvalnice KKŽ Preuzmi (docx, 23 KB)
document 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana KKŽ za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca 2021. godine Preuzmi (docx, 14 KB)
document 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga koji su od interesa za KKŽ Preuzmi (doc, 53 KB)
document 4. Zaključak o proširenju djelatnosti Doma zdravlja KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 5. Zaključak o pokretanju postupka izmjene svrhe korištenja darovane nekretnine radi rušenja postojeće zgrade i izgradnje nove zgrade Učeničkog doma u Koprivnic Preuzmi (docx, 15 KB)
document 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Općinom Virje Preuzmi (docx, 15 KB)
document 7. Odluka o nagrađivanju učenika i mentora za uspjeh na državnim i međunarodnim učeničkim natjecanjima Preuzmi (docx, 18 KB)
document 8. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 17 KB)
document 9. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici Preuzmi (doc, 35 KB)