Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Nabava sustava vatrodojave
28.04.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Nabava projektno-tehničke dokumentacije za obnovu dvorca Inkey – 3. faza
18.04.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Usluga pripreme i provedbe promotivnih aktivnosti usmjerenih na širu javnost
05.04.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima
22.03.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Radovi rekonstrukcije školskih igrališta
22.03.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Javna nabava radova ugradnje dizala na zgradi Koprivničko-križevačke županije
09.03.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak poništen
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Tiskarske usluge za 2023.g.
30.01.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava službenog automobila za potrebe Koprivničko-križevačke županije
26.01.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Uredski materijal i papir za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-2024. godinu
13.01.2023.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Stranica 3 od 8