Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Higijenski materijal za Koprivničko-križevačku županiju i škole kojima je osnivač, za 2023.-2024.
14.12.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava računalnog programa za uredsko poslovanje
12.12.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Usluga izrade sustava za digitalno obrazovanje i digitalnih obrazovnih sadržaja
25.11.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava usluge izrade web aplikacije e-usluge za potrebe Koprivničko-križevačke županije
16.11.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Poštanske usluge za 2023. godinu
14.11.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava usluge izrade studije izvodljivosti za dvorac Inkey
10.11.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Radovi postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima
27.10.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Stranica 4 od 8