Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Radovi adaptacije sanitarnih čvorova i garderoba dvorane Srednje škole Koprivnica
08.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava radova uvođenja centralnog grijanja u PŠ Kuzminec
08.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak poništen
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na kčbr. 662.1 i 662.3 k.o. Koprivnički Ivanec
01.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - ponovljeni postupak
02.05.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Nabava tiskarskih usluga za 2022. godinu
24.01.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Higijenski materijal za škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, za 2022. godinu
17.01.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Stranica 7 od 8