Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave i montaže klima uređaja
11.07.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - ponovljeni postupak za grupu 1
11.07.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPU 6
07.07.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava sportske opreme za OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
06.07.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Namještaj za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
01.07.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka javne nabave
Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPU 5
30.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Nabava radova uvođenja centralnog grijanja u PŠ Kuzminec - ponovljeni postupak
29.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Radovi rekonstrukcije krovišta na OŠ Ferdinandovac, PŠ Drenovica
14.06.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak poništen
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Objavljeno u kategorijama: Arhiva postupaka jednostavne nabave
Postupak jednostavne nabave - Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave namještaja za sportske dvorane
31.05.2022.

Više informacija

  • Status postupka javne nabave Postupak završio
Stranica 6 od 8