Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1.Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 2.Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 16 KB)
spreadsheet 3.Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Preuzmi (xlsx, 29 KB)
document 4.Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
pdf 5.Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Preuzmi (pdf, 2.81 MB)
document 6.Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 45 KB)
document 7.Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 32 KB)
document 8.Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela Preuzmi (docx, 26 KB)
document 9.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 72 KB)
document 10.Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 11.Odluka o dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 12.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 46 KB)
document 13.Odluka o načinu i uvjetima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojn Preuzmi (docx, 17 KB)
document 14.Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 23 KB)
document 15.Odluka o produljenju važenja „Strategije projekta „Koprivničko-križevačka županija-prijatelj djece“ za razdoblje 2020. do 2022. Preuzmi (docx, 14 KB)
document 16.Odluka o prijenosu nefinancijske imovine jedinicama lokalne samouprave Preuzmi (doc, 46 KB)
document 17.Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 18.Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 45 KB)
document 19.Plan mreže dječjih vrtića na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 22 KB)
document 20.Akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2022.-2027. godine Preuzmi (docx, 290 KB)