Status projekta: U tijeku

IBC


 

Svi u školi svi pri stolu logo VELIKI

 

IBC - INCLUSIVE BORDER CYCLING

Partneri: Westpannon, Mađarska (VP) KKŽ, te 14 partnera iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunjske, Srbije, Moldavije i Austrije
Provedba: siječanj 2024. – lipanj 2026.
Ukupna vrijednost: 2.737.194,00 € (KKŽ – 215.420,00)
Izvor financiranja: Interreg Danube Transnational Programme
Sufinanciranje: 80% bespovratna EU sredstva
Svrha: Cilj projekta je valorizacija prirodnih i kulturnih dobara u pograničnim područjima u nepovoljnom položaju daljnjim transnacionalnim razvojem biciklističkih ruta. Područje obuhvata bit će biciklističke staze u pograničnim područjima uključenih zemalja - Amazon of Europe Bike Trail, te trase EuroVelo 6 i 13.
Projekt će se usmjeriti na uključivanje ranjivih skupina (stariji, mladi, manjine...) u aktivnostima nadogradnje postojećih potencijala baštine. Društveno uključivo upravljanje rutama time će povezati kulturna dobra i društveni kapital lokalnih zajednica, povećavajući pritom i društvenu koheziju. Osmišljavanje inovativnih i prilagođenih turističkih proizvoda za uključene ciljne skupine omogućit će iskorištavanje novih cikloturističkih potencijala, dok će zajedničke strategije pridonijeti da društveno uključiv biciklistički proizvod bude konkurentniji u odnosu na ciljne skupine najrazvijenijih europskih tržišta.


Dokumenti:

document Posteri projekta