Status projekta: U tijeku

Učenička natjecanja


Učenička natjecanja

Naziv projekta: Učenička natjecanja
Razdoblje provedbe: Školska godina 2021./2022.
Predviđeni rok završetka projekta: Kontinuirano kroz godine
Predviđena sredstva za 2022. godinu: 460.000 kn
Cilj i svrha projekta: Koprivničko-križevačka županija potiče i prepoznaje vrijednost učeničkih natjecanja na kojima najuspješniji učenici u znanju, sportu i strukovnim disciplinama mogu pokazati svoja znanja i vještine. Učenička natjecanja su tradicionalni dugogodišnji projekt Županije te se iz vlastitih prihoda osiguravaju sredstva za održavanje županijske razine natjecanja za sve škole na području županije, kao i za nagrađivanje najuspješnijih učenika, mentora i ekipa na državnoj razini. Natjecanja su izlučnog karaktera, a svake godine u 26 županijskih natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja sudjeluje oko 2.000 učenika s oko 500 mentora. Najuspješniji učenici i mentori na državnoj razini natjecanja svake se godine nagrađuju stimulativnim novčanim nagradama te se promovira njihov uspjeh putem medija.