Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 23.02.2018.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T- 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2018. godini

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Udruge) da u skladu s Tekućim projektom 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja dostave svoje zahtjeve, za što je Proračunom Koprivničko – križevačke županije rezervirano 350.000,00 kn na kontu 381 u 2018. godini.

Javni pozivi i natječaji / 19.10.2017.

Izmjena i dopuna Javnog poziva za tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna.“